11 червня 2018 року, в Київських духовних школах під головуванням ректора Київської духовної академії і семінарії єпископа Білогородського Сильвестра відбулось засідання Вченої ради КДА. В ході засідання було затверджено тему докторської дисертації архієпископа Феодосія (Снігірьова): «Наука про пастирство у вітчизняних Духовних школах: зародження, розвиток, перспективи».

Перед затвердженням теми архієпископ Феодосій звернувся до членів Вченої ради з наступними словами:

Ваше Преосвященство, шановний владика ректор,
Ваше Високопреосвященство, високоповажні отці, брати і сестри,
члени Вченої ради Київської Духовної Академії!

Протягом останніх п’яти років мені доручено викладання в Київських духовних школах пасторологічних предметів. Це “Пастирське богослов’я” в семінарії і “Актуальні питання Пастирського богослов’я” в магістратурі Київської Духовної Академії. Готуючи авторські курси з цих предметів, мені довелося грунтовно вникнути в історію викладання науки про Пастирство у вітчизняних Духовних школах. На відміну від багатьох інших богословських дисциплін, що вивчаються в семінаріях та академіях, Пастирське богослов’я – предмет порівняно молодий, його поява в системі богословської освіти припадає тільки на кінець XVIII століття. Пов’язано це з тим, що предмет дуже пізно був звільнений від залежності і впливу на нього інших богословських наук. Зазначена богословська дисципліна в її класичному розумінні бере свій початок і отримує розвиток саме в вітчизняних Духовних Академіях. 

Від часу появи предмета Пастирське богослов’я в системі вітчизняної духовної освіти і по сьогоднішній день, богословами і викладачами Духовних шкіл було складено ряд Академічних курсів з даного предмету. Одні з цих курсів були видані, а інші залишилися в конспектах лекцій викладачів. Захищена мною раніше кандидатська дисертація була також присвячена порівняльному аналізу таких курсів з пастирського богослов’я Преосвященних архієпископа Антонія (Амфітеатрова) (1815-1879) і єпископа Кирила (Наумова) (1823-1866), що вважаються основоположниками класичного викладу предмета в конспектах лекцій для Духовних шкіл ХІХ століття.

Продовжуючи вивчення розвитку і досягнень даної богословської науки в Духовних школах, я прийшов до розуміння того, що не всім написаним курсам лекцій з Пастирського богослов’я дані належна оцінка і місце в сучасній богословській науці. Курси таких викладачів-пасторологов різного часу як митрополит Антоній (Храповицький), митрополит Сергій (Ляпідевський), митрополит Веніамін (Федченков), єпископ Веніамін (Мілов), архімандрит Борис (Плотніков), архімандрит Кипріан (Керн), архімандрит Костянтин (Зайцев), професор П.П. Розанов, архімандрит Тихон (Агріков) до сих пір не вивчені належним чином, не проведений їх порівняльний і критичний аналіз, ніхто не займався їх систематизацією. Крім того, ніколи не була зроблена спроба прогнозування перспектив розвитку дисципліни, що цікавить нашу увагу, в майбутньому.

У зв’язку з вищевикладеним, звертаюся з проханням до Вченої ради Київської Духовної Академії затвердити тему моєї докторської дисертації, яка буде присвячена всебічному і глибокому вивченню даної проблематики. Тема сформульована так: «Наука про пастирство у вітчизняних Духовних школах: зародження, розвиток, перспективи». Тема обговорена і погоджена з науковим консультантом роботи професором єпископом Сильвестром (Стойчевим), ректором Київської Духовної Академії.

У доданій до прохання Науковій записці традиційно сформульовані:
• Актуальність теми і ступінь її дослідження,
• Мета і завдання, об’єкт і предмет дослідження,
• Методологія та теоретичні основи, хронологічні межі проведення дослідження,
• Наукова новизна, теоретичне і практичне застосування роботи.

Також в Науковій записці дано критичний опис 27 основних джерел за обраною проблематикою.

Дякую за увагу.

Також на розгляд членів Вченої ради Київської духовної академії було представлено 6 кандидатських дисертацій, з яких 4 — роботи студентів ІІІ курсу аспірантури Київської духовної академії і 2 — студентів заочного відділення.

Завтра, 12 червня 2018 року, в Київських духовних школах відбудеться підсумкове засідання Вченої ради Київської духовної академії, на якій будуть підведені підсумки 2017/2018 навчального року.

За матеріалами прес-служби КДА

(104)